Ambasadorowie

GMINA SZCZANIEC

www.szczaniec.pl

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓWRENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ MIEJSKOGMINNY W DREZDENKU

PSZCZEWSKA KUŹNIA AKTYWNOŚCIOBYWATELSKIEJ

www.kao.wysoka.fam.org.pl

FEDERACJA LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

http://www.flop.fam.org.pl/

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD w Siedlisku

http://klj.org.pl/

Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka

https://grupaluzycka.pl/

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty

http://prow.zdow.pl/

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Region Kozła

https://www.lgdrk.pl/