Od czego zacząć?

PORADNIK DLA MŁODYCH NGO

PORADNIK DLA GRUP Z PATRONEM

PORADNIK DLA GRUP WYSTĘPUJĄCYCH SAMODZIELNIE

 

NAGRANIE ZE SZKOLENIA DLA PRZEDSTAWICIELI I MIESZKAŃCÓW SOŁECTW Z GMIN O NAJNIŻSZEJ AKTYWNOŚCI W KONKURASACH MMINIGRANTOWYCH FIO Z 21.03.2022 r.

NAGRANIE ZE SZKOLENIA DLA PATRONÓW ORAZ GRUP NIEFORMALNYCH Z 21.03.2022

NAGRANIE ZE SZKOLENIA DLA MŁODYCH NGO Z 22.03.2022