Nagrania ze szkoleń

Nagranie ze szkolenia DLA PRZEDSTAWICIELI I MIESZKAŃCÓW SOŁECTW Z GMIN O NAJNIŻSZYM POZIOMIE AKTYWNOŚCI 14.03.2023

Nagranie ze szkolenia dla GRUP NIEFORMALNYCH/PATRONÓW 13.03.2024

Nagranie ze szkolenia dla MŁODYCH/LOKALNYCH ORGANIZACJI 11.03.2024