Aktualności

Szanowni Państwo,

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY ZAKTUALIZOWANY REGULAMIN KONKURSU „NOWEFIO-LUBUSKIE LOKALNIE 2022” . Zaktualizowany został zapis w punkcie 10 Regulaminu dot. Kontroli realizacji projektu. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

Na stronie Lubuskiej Szkoły Lidera ( link: https://lubuskaszkolalidera.fam.org.pl/index.php/dla-grup-nieformalnych/ ) udostępniliśmy nagranie z pierwszego webinaru dla grup nieformalnych. Zachęcamy do odsłuchania tych, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu online.

Poniżej przedstawiamy harmonogram webinariów, realizowanych w ramach Lubuskiej Szkoły Lidera dla przedstawicieli młodych NGO oraz grup nieformalnych. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa!

Szanowni Państwo,

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY ZAKTUALIZOWANY REGULAMIN KONKURSU „NOWEFIO-LUBUSKIE LOKALNIE 2022” . Wykreślony został błędny zapis w punkcie 3 Regulaminu oraz zaktualizowano treść punktu 8 dot. kosztów niekwalifikowalnych. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

Przedstawiamy Państwu WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ w konkursie NOWEFIO – lubuskie lokalnie 2022. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

SUBREGION ZIELONOGÓRSKI

Szanowni Państwo, informujemy że 30.05.2022 r. zaktualizowany został REGULAMIN konkursu „NOWEFIO- lubuskie lokalnie”. Zaktualizowana treść dotyczy zmian w kadrze Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem, obsługującej konkurs w subregionie zielonogórskim.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Przedstawiamy Państwu wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie „NOWEFIO-lubuskie lokalnie”. Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną, przekazane zostały ekspertom do oceny merytorycznej.

UWAGA! 30.03.2022 r. zaktualizowany został Regulamin konkursu, uszczegółowiono zapis w punkcie 3. Odbiorcy – kto może ubiegać się o mikrodotacje. Zaktualizowany regulamin załączamy poniżej, znajdą go Państwo również w dokumentacji konkursowej.

Poniżej zamieszczamy nagranie ze szkolenia dla młodych NGO, ubiegających się o mikrodotację w Konkursie NOWEFIO-lubuskie lokalnie z 22.03.2022 r.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania ze szkolenia dla Patronów oraz grup nieformalnych ubiegających się o wsparcie w Konkursie NOWEFIO-lubuskie lokalnie z 21.03.2022

Jeśli nie mogli uczestniczyć Państwo w szkoleniu online, zachęcamy do obejrzenia nagrania z pierwszego szkolenia dla przedstawicieli i mieszkańców sołectw gmin o najniższym poziomie aktywności w konkursach minigrantowych FIO, 21.03.2022 r.

Zapraszamy na szkolenia online:

1. szkolenie dla przedstawicieli i mieszkańców sołectw w/w gmin: 21.03.2022 r. godzina 13:00

link do spotkania on-line:https://app.livewebinar.com/718-433-945

2. szkolenie dla Patronów i grup nieformalnych : 21.03.2022 r. godzina 15:00

link do spotkania on line: https://app.livewebinar.com/640-918-727

3. szkolenie dla NGO: 22.03.2022 r. godzina 17:00.

link do spotkania:  https://app.livewebinar.com/894-359-652

3…2…1… START!!

ROZPOCZYNAMY NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE „NOWEFIO-LUBUSKIE LOKALNIE” EDYCJA 2022!!

Do zdobycia 6000 zł na działania społeczne lub rozwój młodej organizacji pozarządowej!

Na Wasze projekty czekamy do 4 kwietnia!

Szczegóły dotyczące szkoleń online niebawem a tymczasem zapoznajcie się z pełną dokumentacją projektową!

„Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030”.

Nabór na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków

Informujemy, że ogłaszamy nabór  na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków w ramach NOWEFIO – lubuskie lokalnie”. Wymagania postawione przed kandydatem na eksperta:

  1. Posiadane doświadczenie w zakresie dokonywania ocen projektów. Kandydat na eksperta powinien w swoim zgłoszeniu wykazać się doświadczeniem w ocenie projektów FIO i /lub projektów w ramach innych programów.
  2. Cechować się rzetelnością, odpowiedzialnością, skrupulatnością oraz znajomością tematyki związanej z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i regulaminu konkursu w ramach „NOWEFIO – lubuskie lokalnie”.

Osoby zainteresowane udziałem w naborze proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia elektronicznie na adres: nowefio.lubuskie@gmail.com lub dostarczenie osobiście w biurze LGD Między Odrą a Bobrem, ul Lipowa 1, 66-003 Zabór, w terminie do 11.03.2021 r. do godz. 15:00. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

30.11.2021r. o godzinie 13:30 zapraszamy na ostatnie, szóste webinarium dla młodych NGO. Temat spotkania to: Współpraca z mediami, przeprowadzanie kampanii medialnych. Uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć informacje prasowe, bazy danych mediów, jak wykorzystywać media społecznościowe i platformy internetowe do nieodpłatnego promowania działań, jak prowadzić kampanie mailingowe.

Link do spotkania: https://app.livewebinar.com/915-215-190

29.11.2021 r. o godz. 13:30 odbędzie się piąte webinarium dla młodych NGO pt. Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy w JST. Omówione zostaną tematy : organizacja konkursów ofert w jednostkach samorządu terytorialnego, wzór wniosku projektowego, wymogi, zasady, wkład własny, wnioski w trybie pozaprojektowym w jednostkach samorządu terytorialnego

Link do spotkania :https://app.livewebinar.com/797-295-685

25.11.2021 r. o godz. 13:30 zapraszamy na czwarte webinarium dla przedstawicieli młodych organizacji. Webinarium poświęcone będzie tematyce Partycypacji publicznej oraz współpracy z JST. Przeanalizujemy następujące zagadnienia: Programy Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, konsultacje społeczne, w tym konsultacje uchwały budżetowej, Petycje, czy też inicjatywę lokalną.
Link do spotkania: https://app.livewebinar.com/956-884-094

Zapraszamy!

22.11.2021 r. godz. 13:30 zapraszamy przedstawicieli młodych organizacji czy też KGW na webinarium pt. Zatrudnianie w NGO’s + wolontariat. Podczas spotkania omówimy formy zatrudnienia w projektach i  poza projektami, dokumentację pracowniczą, wolontariat krótko i długoterminowy, obowiązki i uprawnienia wolontariuszy, wolontariat w projektach, czy też księgowanie wolontariatu.
Link do spotkania: https://app.livewebinar.com/847-668-174

19.11.2021 r. o godz. 15:30 odbędzie się ostatnie webinarium dla grup nieformalnych. Podczas spotkania omawiane będą „Możliwości formalizowania się grup nieformalnych i zarys zasad działalności organizacji pozarządowej na przykładzie stowarzyszenia”.

Link do spotkania on-line: https://app.livewebinar.com/732-067-952

18.11.2021 o godz. 13:30 odbędzie się drugie webinarium dla młodych organizacji pozarządowych. Temat spotkania to: Pozyskiwanie środków na działalność (poza grantami). Omówione zostaną następujące zagadnienia: składki członkowskie, darowizny, działalność odpłatna, działalność gospodarcza, 1%

Poniżej link do spotkania on-line:

https://app.livewebinar.com/120-305-539

Serdecznie zapraszamy!

17.11.2021 r. o godz. 13:30 odbędzie się pierwsze webinarium dla młodych organizacji pozarządowych. Temat webinarium to: Księgowość i sprawozdawczość NGO’s. Omawiane tematy: księgowość, rodzaje i terminy sprawozdań, zeznań podatkowych CIT, PIT.
Poniżej link  do spotkania on-line: 

https://app.livewebinar.com/717-259-979

Wystarczy kliknąć w link – wpisać swoje imię i nazwisko lub nazwę organizacji.

W najbliższy piątek t.j. 12 listopada 2021 r. godz. 15:30  odbędą się dwa webinaria dla przedstawicieli grup nieformalnych pt. Silny Lider Grupy Nieformalnej  oraz Pobudzenia aktywności społecznej, promocja inicjatyw w środowiskach lokalnych oraz w sieci. Poniżej link  do spotkania on-line.

https://app.livewebinar.com/384-045-897

W najbliższy piątek t.j. 22 października 2021 r. o godz. 15.30 odbędzie się trzecie webinarium dla przedstawicieli grup nieformalnych pt. Współpraca grup inicjatywnych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi. Poniżej link  do spotkania on-line.
 
 
Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy serdecznie na drugie webinarium, które odbędzie się dnia 15 października 2021 r. (piątek) godz. 15.30 pt. Realizacja małego projektu, monitorowanie i rozliczanie. Poniżej link  do spotkania on-line. Wystarczy kliknąć w poniższy link – wpisać swoje imię i nazwisko lub nazwę grupy nieformalnej.

https://app.livewebinar.com/533-302-693

Szkolenie to jest bardzo dobrym wprowadzeniem do zarządzania projektami, a nabyte podczas niego kompetencje można wykorzystać do prowadzenia prostych projektów, jak i tych bardziej złożonych. Serdecznie zapraszamy do aktywnego wzięcia udziału w webinarze!

 

Zapraszamy serdecznie przedstawicieli grup nieformalnych na pierwszy z 6 zaplanowanych webinariów nt. Możliwości finansowania inicjatyw społecznych, podstawy opracowania małego projektu, webinarium odbędzie się dnia 8 października 2021 r. (piątek) godz. 16.30. Poniżej link  do spotkania on-line. Wystarczy kliknąć w poniższy link – wpisać swoje imię i nazwisko lub nazwę grupy nieformalnej.

https://app.livewebinar.com/104-007-957

Serdecznie zapraszamy na webinarium !

 

Zakończyliśmy proces oceny wniosków w konkursie NOWEFIO- lubuskie lokalnie.

Wszystkim, których projekty otrzymają dotację, serdecznie gratulujemy! Szczegółowe informacje dot. dokumentów potrzebnych do podpisania umów przekażemy Państwu w indywidualnych wiadomościach.
Wyniki konkursu

 

Informujemy, że 23.08.2021 r. nabór wniosków w konkursie NOWEFIO-lubuskie lokalnie został zakończony w obu subregionach!

Informujemy, że 20.08.2021 r. nabór wniosków w konkursie NOWEFIO-lubuskie lokalnie został zakończony w  subregionie gorzowskim! 

Ogłoszenie

Zapraszamy na szkolenia online:

 -dla młodych NGO: 21.07.2021 godzina: 13:00

link do spotkania: https://app.livewebinar.com/669-619-935/b732d02af0ba9d038f14a7fa84850d71

-dla grup nieformalnych z Patronem i występujących samodzielnie: 22.07.2021 godzina: 12:00

link do spotkania: https://app.livewebinar.com/337-357-190/b30d44baed2e23cf773b03f299950291

-dla sołtysów, organizacji i grup z: Santok, Kostrzyn nad Odrą (pow. gorzowski), Słubice, Cybinka (pow. słubicki), Drezdenko ( pow.strzelecko-drezdenecki) Bledzew, Pszczew, Skwierzyna, Trzciel ( pow. międzyrzecki) Sulęcin, Torzym (pow sulęciński), Zbąszynek, Łagów, Skąpe, Szczaniec ( pow. świebodziński), Siedlisko ( pow. nowosolski) , Jasień, Brody, Lipinki Łużyckie, Łęknica, Trzebiel, Tuplice (pow żarski), Małomice, Szprotawa, Wymiarki (pow. żagański), Gubin, Bobrowice, Bytnica(pow. krośnieński), Szlichtyngowa (wschowski), Babimost, Kargowa ( zielonogórski) : 22.07.2021 r. godzina 14:00

link do spotkania on-line: https://app.livewebinar.com/333-810-880/a6039b0d5740982c868fb79d4032290

 

02.08.2021 r. o godz. 12:00 rozpoczynamy nabór wniosków w ramach NOWEFIO-lubuskie lokalnie!